Poskytujeme tie najlepšie služby pre váš trávnik
Bulharská 35, 917 01 Trnava
033 53 40 301
SK UA RU

Automatický závlahový systém

Čo by ste mali vedieť

Dovoľte, aby som sa predstavil. Volám sa Miroslav Šigút a som záhradný architekt. Po získaní skúseností v obchodnej činnosti súvisiacej so zeleňou som prijal ponuku pracovať pre spoločnosť venujúcej sa starostlivosti o trávniky a samozrejme aj závlahovým systémom. Bola to môj začiatok pôsobenia v oblasti zavlažovania súkromných záhrad, parkov, futbalových, golfových a tenisových ihrísk. Týmto príspevkom by som chcel poukázať na to, ako veľa môžete získať alebo stratiť inštaláciou automatického závlahového systému.

Krok 1. Zhrňte si všetky dostupné informácie pre rozhodnutie, či áno alebo nie.

Všetko Vaše úsilie súvisiace s jarnou prípravou pôdy môže byť zbytočné, ak trávnik nebude dostávať dostatok živín a vody. Všetka Vaša snaha zahŕňajúca vertikutáciu, aerifikáciu, hnojenie a top-dressing bude márna.
Na začiatku máme trávnik, ktorý bol založený z trávnej zmesi určitého zloženia, klimatické podmienky, ktoré na trávnik vplývajú, naše požiadavky na trávnik ako napríklad odolnosť voči mechanickému zaťažovaniu a taktiež požiadavky trávnika na vlahu. Z tohto dôvodu je dôležité rozhodnúť sa pre správny spôsob zavlažovania.

nastroyka_sistemi_poliva

Krok 2. Štart!

Hlavnými komponentmi zavlažovacieho systému sú:

a) zdroj vody (studňa, čerpacia stanica)

b) potrubie

c) riadiaca jednotka

d) elektroventily a ventilová šachta

e) statické a rotačné postrekovače

f) dažďový senzor

Pri projektovaní a budovaní automatického zavlažovacieho systému je vhodné osloviť odborníka. Ten Vám vie v prvom rade kvalifikovane poradiť, aké dostupné vodné zdroje môžete využiť, aká je ich výdatnosť, aby mal systém vždy dostupné postačujúce množstvo vody, ktoré musí byť dostupné kedykoľvek je to potrebné. Nie je nič horšie ako vybudovať závlahový systém a potom mať problém s nedostatkom vody. Je dôležité rozvrhnúť závlahu vo Vašej záhrade do samostatných sekcií, v závislosti na zdroji vody, dostupnosti vody a tlaku vody. Odborník dokáže vypočítať distribúciu vody a potrebu použiť čerpadlo v závlahovom systéme.
Rád by som zdôraznil, že existuje niekoľko výrobcov závlahových systémov, pri ich výbere Vám dokáže odborník taktiež poradiť a vysvetliť Vám, čo môžete od ktorého závlahového systému očakávať. Osobne som veľmi opatrný v oblasti kombinovania komponentov od rôznych výrobcov do jedného závlahového systému. Môže dochádzať ku konfliktom medzi jednotlivými zariadeniami a zavlažovací systém nemusí fungovať správne. A Váš trávnik zostane bez vody.
Ako vidíte, je náročné zostaviť si svoj automatický zavlažovací systém sami, a preto je vhodné obrátiť sa na odborníkov, ktorí pracujú s vybavením spoločností ako napríklad TORO, Rain Bird, Hunter, Gardena alebo iných. Vypracujú Vám projekt závlahového systému, kde Vám priamo rozvrhnú, zobrazia a vysvetlia najoptimálnejšie riešenie celého systému, vrátane obstarávacích nákladov, príp. prevádzkových nákladov.

Rotor_1

Krok 3. Objednať si spoločnosť pre inštaláciu závlah?

Ja osobne som si inštaloval závlahový systém vo svojej záhrade sám. Jediné, čo som potreboval bol stroj na hĺbenie rýh a jám s obsluhou. Tento stroj pracuje veľmi efektívne a za krátky čas vykope dostatočne hlboké a široké priekopy. Potrebujete priekopy hlboké 45 cm.

Pokládku plastových rúr, ich spájanie a inštaláciu postrekovačov som si zabezpečil sám a vybral som si značku, ktorá je podľa mňa v súčasnosti na trhu najlepšia – GEORG FISCHER. Rád by som upozornil na to, že mechanické spájanie (čo je jedna z možností spájania) nie je také spoľahlivé a cenový rozdiel medzi ním a tepelným zváraním je prehliadnuteľný. Môžete si prenajať zváračku alebo objednať odborníka.

Ak sa rozhodnete inštalovať závlahový systém na hotový existujúci trávnik, je vhodné odrezať časť trávnika na miestach, kde sa bude inštalovať a po ukončení práce trávnik vrátiť späť na svoje miesto. Ďalšou alternatívou je kúpiť potrebné množstvá roliek trávnika, ktorými zakryjeme miesta, s ktorých sme museli odstrániť trávnik z dôvodu kopania priekop pre závlahový systém. V tomto prípade sa však uistite, že zakúpené rolky trávnika majú rovnaké druhové zloženie ako Váš pôvodný trávnik – inak budete mať na záhrade zebru. Osobne nie som proti výsevu nového trávnika v miestach kopania – je to rýchla a lacná alternatíva.

Ventilová šachta pokiaľ možno nie je umiestnená priamo v trávniku, ale napríklad vo výsadbách v okolí trávnika. Snažíme sa, aby bol závlahový systém viditeľný čo najmenej. Je vhodné vybudovať ventil pre rýchly prístup a ovládanie závlahy.

Krok 4. Ako to v skutočnosti funguje?

Vytvoril som model závlahového systému, na ktorom by som Vám rád názorne ukázal fungovanie celého systému.

Zdroj vody – s nepostačujúcou zásobou vody a tlakom.

V tomto prípade je potrebné upraviť vlastnosti vodného zdroja tak, aby bola voda prístupná v postačujúcich množstvách a kedykoľvek. Umiestňujeme sem čerpadlo, ktoré je schopné distribuovať vodu do jednotlivých častí záhrady, pričom spotreba vody jednej takejto časti by mohla byť približne 200 l vody/1 min, čo obecný vodovod nezabezpečuje. Preto je potrebné pre zabezpečenie nepretržitého prísunu vody použiť nádrž, ktorá je pripojená priamo k závlahovému systému. Nádrž je trvalo naplnená vodou, keď hladina vody pri zvlažovaní klesne pod určitú hranicu, spustí sa automatické napĺňanie nádrže.

Čerpadlo čerpá vodu cez filter z nádrže tlačí ju do hlavného potrubia, odkiaľ sa voda delí do jednotlivých sekcií.

Prečo by sa mal byť celý závlahový systém rozdelený do jednotlivých sekcií? V prvom rade sa znižuje množstvo spotrebovanej vody l/min a znižujú sa požiadavky na výkon čerpadla. Je dôležité mať na pamäti, že nie je možné zásobovať vodou všetky vetvy súčasne. Odborník na závlahové systémy rozdelí záhradu na jednotlivé sekcie a pre každú určí potrebné množstvo trysiek. Taktiež predvádza spôsob údržby – čistenie filtračného systému a filtrov trysiek.

Samozrejme, existuje veľa trikov, ktoré môžu byť použité, aby celý systém pracoval čo najefektívnejšie. Závlahový systém môže byť riešený ako diaľkovo ovládateľný, môže byť elektromagnetický, ktorý pre komunikáciu s riadiacou jednotkou nepotrebuje káble, môže byť ovládaný cez mobilný telefón alebo môže byť riešený formou kvapkovej závlahy pre presnejšiu distribúciu vody na jednotlivých úsekoch a pod.

Commercial Beauty 3

Krok 5. Zazimovanie závlahového systému

Väčšina firiem ponúka ako súčasť svojich odborných služieb školenia pre správne zazimovanie závlahového systému. V prvom rade je dôležité odstránenie vody zo systému napr. fúkaním vzduchu, pretože voda môže v potrubí zamrznúť a môže dôjsť k prasknutiu potrubí, postrekovačov alebo ventilov. Stačí, ak máte v garáži výkonný kompresor a s nadbytočnou vodou v systéme si hravo poradíte.

SK UA RU