Poskytujeme tie najlepšie služby pre váš trávnik
Bulharská 35, 917 01 Trnava
033 53 40 301
SK UA RU

Výber osiva

Kvalitný trávnik musí spĺňať nasledujúce požiadavky – musí byť trvácny, odolný voči zošliapávaniu a nepriaznivým klimatickým podmienkam, znášať časté kosenie, musí mať rovnomerný rast, schopnosť vytvárať hustý porast s hladkým povrchom a intenzívnu zelenú farbu, ktorú si zachová až do neskorej jesene. Aby ste boli schopný zabezpečiť všetky tieto požiadavky, musíte presne poznať trávne druhy a odrody, ktoré sa budú vo vašom trávniku nachádzať. Vzhľadom k tomu, že neexistuje jeden typ trávnej odrody, ktorá by bolo schopná nadstaviť všetky potrebné vlastnosti pre vytvorenie vysokokvalitného trávnika, bolo nevyhnutné vytvoriť trávne zmesi. Aby ste sa vedeli rozhodnúť pre správnu trávnu zmes, musíte vedieť aký typ trávnika chcete vypestovať a naštudovať si percentuáne zastúpenia jednotlivých tráv v trávnej zmesi, čo je vždy uvádzané na obale.

V súčasnosti existuje asi 300 druhov tráv a viac ako 10000 odrôd. Odroda – skupina pestovaných rastlín, ktoré majú určitý súbor vlastností (dekoratívne, úžitkové) , ktoré odlišujú túto skupinu rastlín od iných rastlín rovnakého druhu. Každá odroda má jedinečný názov. Ako medzinárodné označenie odrody sa používa pojem kultivar. Každý rok pribúdajú nové a nové odrody. Je dôležité uvedomiť, že výrobcovia trávnych zmesí nepoužívajú voľne v prírode rastúci druhy tráv, ale iba odrody, ktoré sú vyšľachtené v šlachtiteľských staniciach.

Na svetovom trhu existuje široká ponuka kvalitných osív a zvoliť si tú správnu nie je ľahká úloha. Okrem toho sa môže aktuálne zloženie trávnych zmesí líšiť v závislosti od neustále sa rozvíjajúceho Európskeho trhu.

Šľachtenie nových odrôd zvyčajne trvá 10 a viac rokov, až pokiaľ nie je nový typ osiva pripravený na registráciu. Medzi základné znaky, ktorými výrobcovia odlišujú od seba jednotlivé druhy a odrody patria stupeň pokrytia pôdy (považuje sa za dôležitejší znak ako hustota), odolnosť rastlín voči chorobám a škodcom, farba trávy (závislá od starostlivosti a výživy), vododržnosť trávnika.

Trials

Porovnávacia tabuľka charakteristík

Bez názvu

Viac informácií, ktoré by vám mohli dopomôcť k výberu správneho osiva nájdete tu:

http://www.golfonline.sk/odborne-clanky/greenkeeping/travne-druhy-dobre-zle-a-skarede/

 

Pri výbere trávnej zmesi je dôležité prečítať si návod na použitie, z akých rastlinných druhov pozostáva. Kvalita budúceho trávneho porast závisí od kvality trávnej zmesi. Je dôležité poznať a informovať sa o výrobcoch trávnych zmesí

GREEN CORRIDOR používa kvalitné trávne zmesi od kvalitných výrobcov značiek KRIKETS, EVERRIS, DLF TRIFOLIUM, BARENBURG.

trjs

SK UA RU