Poskytujeme tie najlepšie služby pre váš trávnik
Bulharská 35, 917 01 Trnava
033 53 40 301
SK UA RU

Slovník použitých výrazov

Operácia, pri ktorej nastáva prevzdušnenie trávnika do hĺbky 50 - 100 mm. Vykonáva sa pomocou mechanizmu s hrotmi (plnými alebo dutými), čím sa uvoľnuje utlačná pôda a vytvára priestor pre priaznivejší vzdušný režim.
Sú to semená nachádzajúce sa v pôde, predstavujú nebezpečenstvo hlavne pri zakladaní trávnika výsevom.
V trávnikoch môžu byť burinou tak ako dvojklíčnolistové rastliny aj jednoklíčnolistové. Z hľadiska druhu a typu trávnika a jeho požiadavok na druhovú čistotu sa určuje percento zaburinenosti.
SK UA RU