Poskytujeme tie najlepšie služby pre váš trávnik
Bulharská 35, 917 01 Trnava
033 53 40 301
SK UA RU

Pytiová škvrnitosť (Pytium sp.)Mokraya gnil

Patogénov spôsobujúcich túto chorobu je viacej, preto aj príznakov napadnutie je niekoľko. Na vzchádzajúcich rastlinách k jedným z príznakov patrí zhoršené vzchádzanie , ďalej padanie klíčiacich rastlín a vznik malých okrúhlych škvŕn v trávniku. Škvrny sú sivé až hnedé a akoby prepadnuté do pôdy. Koreňový kŕčok rastlín je zahnednutý, ľahko sa vyťahuje z pôdy. Dochádza k poškodeniu a odumieraniu koreňov. Pri vyššej vlhkosti vzduchu je možno vidieť biele vatovité mycélium.

Na založenom trávniku sa choroba prejavuje mycéliom podobným chumáčikom bavlny. Napadnuté miesta tmavnú, vodnatejú až zhnednú. Pri priatnivých klimatickým podmienkach je postup choroby veľmi rýchly a škody veľmi vysoké.

Rizikové faktory :

Vysoká vlhkosť vzduchu a pôdy ,vysoká teplota , zhutnené pôdy, nízka cirkulácia vzduchu . Hranicu pre rozšírenie choroby sa považuje , ak súčet nočnej teploty a relatívnej vlhkosti presiahne hodnotu 95 ( npr. 15 º C a 80 % vlhkosti).

Vývoj a šírenie :

Pôvodca choroby prečká vo forme mycélia ako saprofyt alebo parazit koreňového systému . Za priaznivých podmienok dochádza k rozvoju choroby.

Ochrana :

Vyrovnaná výživa, pravidelné kosenie a prevzdušňovanie trávnika, cirkulácia vzduchu v tienistých miestach V prípade silného napadnutia ošetriť fungicídom s účinnou látkou azoxystrobin, mancozeb, pyraclostrobin.

SK UA RU