Poskytujeme tie najlepšie služby pre váš trávnik
Bulharská 35, 917 01 Trnava
033 53 40 301
SK UA RU

Pleseň snežná (Fusarium nivale)WEB_196_plesen_snezna

Symptómy :

Prejavujú sa hlavne po roztopení snehu v jarnom období, avšak prvé príznaky môžu byť viditeľné na jeseň a počas zimy. Rastliny odumierajú na rôzne veľkej ploche , kruhovitého, elipsovitého alebo nepravidelného tvaru. Odumreté rastliny sú pokryté mycéliom huby belavej až naružovelej farby. . Mycélium často pripomína „pavučinu”. Napadnuté miesto  má často tmavší okraj.

Rizikové faktory :

Nadbytok organickej hmoty, sneh na nezamrznutej poraste , dlhotrvajúca snehová prikrývka , neprevzdušnený pôdny profil, príliš vysoká hladina hnojenia dusíkom na jeseň, nedostatočná výživa draslíkom na jeseň.

Vývoj a šírenie :

Pôvodca choroby prečká vo forme mycélia a konídií na odumretých zvyškoch . Za optimálnych podmienok ( 0-10 ° C) konídie infikujú listy a dochádza k šíreniu choroby. Pôvodca hynie pri nástupe vyšších teplôt, kedy uschne. Choroba sa prenáša pohybom osôb a technikou používanou na ošetrenie trávnika.

Ochrana :

Choroba zriedka ničí celé rastliny, preto nechemická ochrana spočíva vo vytvorení dobrých podmienok na regeneráciu porastu – vyhrabať odumretú plochu z trávnika, prevzdušniť poškodené miesta .V prípade silného napadnutia ošetriť fungicídom s účinnou látkou prochloraz, propiconazole, mancoze, trifloxystrobin, fenarimol. V prípade silného napadnutia urobiť dosev prázdnych miest.

Odporúča sa preventívne ošetrenie na jeseň s prípravkom s účinnou látkou azoxystrobin.

SK UA RU