Poskytujeme tie najlepšie služby pre váš trávnik
Bulharská 35, 917 01 Trnava
033 53 40 301
SK UA RU

Inštalácia drenážneho systému

Existujú dva kľúčové body pre inštaláciu odvodňovacieho systému pre trávniky – stavba odvodňovacích vrtov, ktoré budú zachytávať vodu z drenážnych trubiek a pokládka drenážneho potrubia pod zemou. Tento systém je všeobecne uznávaný ako najlepší spôsob pre odvodnenie mokradí a trávnikov založených na ílovitých pôdach.

clip_image112

Ako si vytvoriť trativod

Trativod zachytáva vodu z celého pozemku a musí byť umiestnený v najnižšom mieste Vašej záhrady. Trativod by mal mať priemer približne 1 m a je zapustený v hĺbke približne 1,2 – 1,8 m. Stavba trativodu – naplňte jamu štrkom a pevným materiálom (veľké kamene, rozbité tehly a pod.) do hĺbky 30 cm od povrchu pôdy. Na túto vrstvu umiestnite približne 15 cm vrstvu štrku a 15 cm vrstvu ornice.

Položenie drenážneho potrubia

V súčasnosti je stavba drenážneho potrubia pomerne jednoduchá, pretože sa buduje z ľahkých, flexibilných a dostatočne dlhých plastových potrubí, s ktorými sa ľahko manipuluje. V minulosti sa pre jeho stavbu používali ťažké, objemné rúry, ktoré sa veľmi často upchávali hlinou. Drenážny systém pre trávnik sa skladá z hlavného potrubia a z bočných tenkých odtokových trubiek.

Hlavné odvodňovacie potrubie – inštalácia

Tenkou líniou napríklad z piesku si označte trasu vedenia budúceho hlavného odvodňovacieho potrubia na povrchu trávnika. Vykopte 20 cm širokú a 40 cm hlbokú priekopu pozdĺž zakreslenej pieskovej čiary. Ubezpečte sa, že medzi hornou časťou a dnom priekopy je mierny sklon.

Po prekopaní priekopy je vhodné urobiť test jej správneho fungovania. Do priekopy hadicou pustíme vodu a sledujeme, či plynulo preteká bez zastavenia na prekážkach alebo nízkych sklonoch.

Po teste dáme na dno priekopy 3 cm hrubú vrstvu drobných kameňov alebo štrku a vložíme do nej 3-colové drenážne potrubie naplnené okruhliakmi ( tento typ potrubia sa obvykle predáva vo zvitkoch). Po tomto kroku potrubie zasypávame štrkom, tak aby bol po všetkých stranách potrubia a nad potrubím do hĺbky 8 cm. Zvyšok priekopy zasypeme zemou.

e3d_drenaz

Bočné odvodňovacie potrubia

ďalším krokom je vykopanie priekop pre bočné odvodňovacie potrubia, ktoré sú tenšie. Tieto odvodňovacie kanály sú plytšie ako hlavný kanál – sú približne 10 cm hlboké a napájajú sa na hlavné odvodňovacie potrubie. Taktiež musia mať dostatočný spád, aby sa voda nimi bez problémov dostala do hlavného kanála a odtiaľ do trativodu. Potrubie osádzame do hrubého piesku alebo štrku , ktorý sa opäť musí nachádzať po všetkých stranách potrubia. Zvyšok priekopy zaplníme dostatočným množstvom zeminy.

SK UA RU