Poskytujeme tie najlepšie služby pre váš trávnik
Bulharská 35, 917 01 Trnava
033 53 40 301
SK UA RU

Larvy chrústa (Melolontha)(Melolontha_melolontha)

Larvy chrústa ( Melolontha melolontha ) poškodzujú trávnik požieraním koreňov rastlín trávnika. Chrúst všeobecne vyhľadáva teplé a suché pôdy , ktoré dobre prepúšťajú zrážky a prebytočnú vodu. Zriedka sa vyskytuje na lúkach typu pasienkov, kde je vysoký obsah organickej hmoty a ťažké pôdy.

Biologický cyklus :

Chrúst ma jednu generáciu za rok . Dospelé jedince sa objavujú v máji -júli, v závislosti na poveternostných podmienkach. Živia sa listami stromov a krov a kladú 2-6 vajíčok do jamiek asi 10 cm pod úroveň pôdy . Jedna samička nakladie 15-20 vajíčok každých 2-5 dní. Za praznivých vlhkostných podmienok vajíčka a neskôr mladé larvy naberajú na hmotnosti a veľkosti. Larvy sú bielej farby a sú zahnuté do tvaru písmena C , sú bledej farby s tmavou hlavou a 3 pármi nôh. Dospejú cca o 2 týždne a začínajú požierať korene rastlín. Na jeseň (IX, X) sa zatiahnu do zeme, kde prečkajú zimu. U niektorých drohov chrústa larvy zostávajú v pôde až 2-3 roky pokiaľ sa nevyvinú na dospelého jedinca.

Pokiaľ sú larvy malé, nespôsobujú veľké škody , avšak ako rastú alebo pri premnožení, môžu byť škody výraznejšie. Na trávniku sa symptómy prejavujú zožltnutím a zoslabnutím porastu. Porast sa môže zdať „ špongiovitý „ po chôdzi po poraste.

Larvy sú vyhľadávané vtákmi, preto môže nastať sekundárne poškodenie ich hrabaním a vyhľadávaním lariev.

Ochrana :

Pri slabom napadnutí rastliny sú schopné samoregenerácie avšak pri silnom napadnutí je účinný zásah proti larvám ( nie dospelým jedincom ) insekticídmi s účinnou látkou chlorpyrifos príp. diazinon .Postrek vykonáme na jeseň, kedy sú mladé larvy citlivejšie . Na trhu sú i biologické prípravky , ktoré parazitujú na larvách a tým ich hubia ( Stenernema spp). Postrek vykonáme na jeseň, kedy sú mladé larvy citlivejšie . Pri zaznamenaní výskytu lariev udržujeme napadnuté miesta vlhké, aby nedošlo k vysychaniu vplyvom slabého koreňového systému.

SK UA RU