Poskytujeme tie najlepšie služby pre váš trávnik
Bulharská 35, 917 01 Trnava
033 53 40 301
SK UA RU

Dolárová škvrnitosť (Sclerotinum homeocarpa)image_n730_f1364

Symptómy :

Choroba sa prejavuje malými , spravidla okrúhlymi bledými škvrnami v trávniku. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je škvrna spôsobená dopadom loptičky na trávnik ” ballmark”. Škvrny sa objavujú na miestach so zlou drenážou a zlou cirkuláciou vzduchu. Škvrny sa postupne zväčšujú a tmavnú. Na napadnutých miestach sa na povrchu môžu objaviť ráno za rosy biele chumáčiky pripomínajúce vatu. Tráva na napadnutých miestach môže odumrieť.

Na individuálnych listoch bledé škvrny , ktoré postupne tmavnú. Škvrny sa objavujú v strede listov, odkiaľ postupujú ku krajom až je napadnutý celý list a sú ohraničené tmavočerveným až hnedým okrajom.

Rizikové faktory :

Choroba sa prejavuje hlavne v trávnikoch chudobných na živiny ( deficit dusíka). Veľa plsti a organickej hmoty v trávniku.

Vývoj a šírenie :

Pôvodca choroby prečká vo forme mycélia v infikovanej trávnej hmote alebo organických zvyškoch. Za priaznivých podmienok ( tenká vrstva rosy na listoch a teplota ) , dochádza k rastu mycélia a rozšíreniu na zdravé časti trávnika.

Ochrana :

Vyrovnaná výživa hlavne dusíkom , prísun draslíka v letnom období, pravidelné kosenie a prevzdušňovanie trávnika, vyvarovanie stresu zo sucha, pravidelné odstraňovanie plsti. V prípade silného napadnutia ošetriť fungicídom s účinnou látkou myclobutanil, triadimefon. V prípade silného napadnutia urobiť dosev prázdnych miest.

SK UA RU