Poskytujeme tie najlepšie služby pre váš trávnik
Bulharská 35, 917 01 Trnava
033 53 40 301
SK UA RU

Chemické ošetrenie trávnika postrek

Burina a neželané druhy rastlín v trávniku, šírkou listov, odlišným farebným tónom negatívne ovplyvňujú optický dojem, ale i využitie trávnika. Medzi najčastejšie patria - metlina, skorocel, púpava a sedmokráska. Je iba na vás, do akej miery považujete tieto rastliny za neželané. Okrasný trávnik má však na vzhľad vyššie nároky ako bežný.

Je samozrejme lepšie, ak na to budete myslieť už pred výsevom.

Na čo treba myslieť ešte pred výsevom

  • Kvalitný substrát
  • Pred siatím zapracovať zelené rastliny, ktoré zabránia vzniku buriny (týždeň pred siatím)
  • Kvalitné osivo
  • Zásobovanie dusíkom a vodou
  • Časté kosenie, ktoré zamedzí tvorbe kvetov, rozmnožovaniu buriny

Boj proti burine

Ak sa vám nepodarí zabrániť vzniku buriny, môžete ju odstrániť buď mechanicky alebo chemicky.

Mechanické odstránenie burín - vypichovaním

Odtrhnutím odstránite iba nadzemnú časť, korene však v zemi zostanú a umožnia vytvoriť nové výhonky. Preto je potrebné burinu vypichnúť. To je však možné iba na malých plochách. Na väčších je účinné i hlboké kosenie. Trávnik nakrátko skoste, posypte pieskom, neskôr prevzdušnite a pridajte hnojivo na trávnik. Po tomto ošetrení koste nie tak často, a nie viac ako 4-5cm.

Chemické odstránenie burín - postrekom

Ak zlyhajú všetky možnosti, musíte použiť chemické postreky - herbicídy. Do úvahy prichádzajú herbicídy rastových látok, ktoré pôsobia na burinu, trávnik však nepoškodzujú. Pred použitím je nutné zistiť druh neželaného porastu, až potom vybrať vhodný herbicíd. Najvhodnejší čas aplikácie je máj - jún a koniec augusta - začiatok septembra, keď teploty sú vyššie ako 10oC a počas dňa sa pohybujú od 15-25oC. 10-14 dní pred použitím herbicídu by sa mal trávnik hnojiť dusíkom a draslíkom, aby sa vytvorila mačina. 5-8 dní pred aplikáciou by sa mal pokosiť. Pri striekaní herbicídom by mali byť listy suché, počas aplikácie by nemal byť vietor a dážď. 5-7 dní po aplikácii je treba trávnik pokosiť a pokosené zvyšky trávnika odniesť. Ak sa ani teraz nedostaví želaný efekt, zopakujte proces ešte raz (nie však viac ako 3x do roka).

Ochrana proti burinám

V dobre zapojenom poraste sa buriny uchytávajú veľmi ťažko, horšie je to s plochami, ktoré zakladáme výsevom. Tu sa nám ukazujú buriny hneď po upravení plochy, či už pred alebo po výseve. Z tohto dôvodu odporúčame po kvalitnej predsejbovej príprave pôdy počkať, kým vyklíči burina z náletu semien a v štádiu 2 až 3 pravých listov ju zničiť totálnym herbicídom ROUNDUP ), CAPUT, MAMBA.
Týmto sa snažíme vyradiť aj trávne buriny (pýr, prstovka, ježatka), ktoré neskôr spôsobujú nemalé problémy. Potom ju odstránime mechanicky alebo iným ťahaným zariadením a môžeme urobiť výsev. Dôležité je, aby ste použili kvalitné osivo s dobrou dynamickou klíčivosťou, aby sa porast dobre a rýchlo zapojil a nedal burinám žiadnu šancu. Samozrejme - príroda je príroda a burina sa nám ukáže v každom novozaloženom poraste.
Najlepšie je, keď sa vysieva na jeseň, koncom septembra, kedy už pomaly končí vegetačné obdobie niektorých kalamitných jednoročných burín (ježatka kuria, lipnica ročná) a do trávnika sa už nezapoja v takých katastrofálnych množstvách ako na jar a v lete.
Aplikácia herbicídov je vhodná až po 3. až 4. kosení, kedy už trávnik má 6 až 8 týždňov. Po aplikácii herbicídov by nemalo pršať 3 - 4 hodiny, a ani sa zalievať. Striekajte na nepokosený porast, aby mal herbicíd kontakt s čo najväčšou listovou plochou. Po 8 hodinách normálne polievajte, aby mala rastlina dostatok vody na látkovú výmenu (pohyb jedu). Postrek po 6-8 týždňoch zopakuje. Používajte BOFIX, LONTREAL, STARANE a aplikujte ho podľa návodu výrobcu. Sú to samozrejme prostriedky proti dvojklíčnoslistým burinám. Proti jednoročným a viacročným trávnym burinám nemajú efekt. Tie sa musia likvidovať ručným vytrhávaním na malých plochách, alebo na veľkých plochách je dodržiavaním správnej agrotechniky (kosenie, hnojenie, vertikutácia). Z týchto dôvodov je lacnejšie kúpiť si vypestovaný trávny koberec, ktorý je v dobrej kondícii a burina sa tam presadzuje veľmi ťažko. Pokiaľ sa aj ukáže, tak v ojedinelých množstvách a v takých prípadoch ju vytrhneme.
Výskyt rôznych druhov však nemusí mať pre trávnik rušivý charakter. Nie je nič krajšie ako trávnik s kvetmi týchto bylín. V súčasnej dobe pokladajú ľudia burinu za všetko, čo nie je kultúrna tráva, a to je chyba. Čistý trávnik, bez iných druhov, ako sú kultúrne trávy, má skutočne význam iba na športových ihriskách, golfových odpaliskách a greenoch, na tenisových kurtoch. Už teraz sú na trhu rôzne trávno-bylinné miešačky, ktoré sú využívané pri vysievaní v okrasných záhradách a parkoch.

SK UA RU