Poskytujeme tie najlepšie služby pre váš trávnik
Bulharská 35, 917 01 Trnava
033 53 40 301
SK UA RU

Čarovné kruhy (Arasmius oreades)fairy_rings1

Symptómy :

Na trávniku sú viditeľné pravidelné kružnice alebo ich časti , tvorené plodnicami húb alebo iba odumretými hubami v podobe tmavých kruhov . Kružnice majú rozdielnu veľkosť od niekoľko cm až niekoľko metrov. Patogénov spôsobujúcich čarovné kruhy je veľmi veľa , preto aj príznakov môže byť byť niekoľko.

V zásade rozlišujeme 2 základné typy patogénov a s tým spojené symptómy:

Typ 1 – podpovrchové čarodejné kruhy – mycéliá vytvárajú zatvrdnutú podpovrchovú vrstvu , ktorá bráni priesaku vody . V tomto mieste trávnik odumiera. Pod odumretými časťami trávnika je vidieť a cítiť odumreté mycélium.

Typ 2 – povrchové čarodejné kruhy – prežívajú v plsti a vo zvyškoch organickej hmoty. Charakteristická je pre ne tmavá kružnica, vytvorená pravdepodobne prebytkom dusíka , ktorý je uvoľňovaný činnosťou húb.Často sú viditeľné jeden rok a druhý vôbec nie. Ich výskyt a prejavy sú nevyspytateľné.

Rizikové faktory:

Viditeľné sú viac za podmienok nedostatočnej výživy dusíkom , pretože viac dusíka sa uvoľňuje v mieste výskytu patogéna, nakoľko rozkladá organickú hmotu a uvoľňuje živiny. Čarodejné kruhy sa viac vyskytujú v miestach s vysokým obsahom plste a obzvlášť na trávnikoch založených na pieskových povrchoch. Časté sú na novo založených trávnikoch a trávnikoch po regenerácii, nakoľko sa v pôde nenachádza dostatok konkurenčných – antagonistických organizmov. Vlhkosť hrá významnú úlohu v prejavoch symptómov čarodejných kruhov. Významne sa rozširujú , keď vlhkosť je limitujúcim faktorom. Sú typické za veterného počasia a relatívne nízkej vzdušnej vlhkosti. Ak sa raz ukážu hnedé , suché miesta , pôda sa stáva hydrofóbnou a je ťažké znovu ju hydratovať.

Ochrana a opatrenia:

Hoci chorobu zapríčiňujú huby ( viac ako 60 druhov rodu Basiodiomycetes ), neexistuje fungicíd, ktorý by ničil patogéna a mycélium pod povrchom. Rozvoj húb nastáva zo spóry alebo mycélia , ktoré sa chová ako saprofyt v plsti alebo organickej hmote . Huby napadajú neživú organickú hmotu ,nie rastúci trávnik, avšak na rastúcom tráviku sú viditeľné príznaky výskytu. Niektoré fungicídy obmedzujú rast huby, a spolu s intenzívnym hnojením pomáhajú maskovať príznaky avšak problém neriešia. Taktiež ale pôsobia proti hubám, ktoré sa nachádzajú v prostredí a môžu pôsobiť proti hubám spôsobujúcim Fairy rings a konkurujú s nimi o „potravu”.

Opatrenia :

Aerifikácia hrotmi ( do hĺbky 25 cm ) a následná hydratácia každý druhý deň po dobu 1 mesiac , zvlášť ak sa objavili hnedé suché kruhy .Obvykle napadnuté miesto neprijíma vodu, preto sa doporučuje aplikácia vhlčiaceho činidla. Hydratácia s vlhčiacim činidlom a následné hnojenie môžu potlačiť výskyt choroby.

Zmena pH nepôsobí proti rozvoju huby, nakoľko sú schopné rásť za podmienok pH 5,1-7,9. V niektorých prípadoch ak sa spoja dva kruhy čarodejných húb nastane antagonistické pôsobenie a huby sa navzájom eliminujú.

Program aplikácií vlhčiacich činidiel, na elimináciu výskytu Fiary rings :

IV – Magnum CO ( 20l/ha ) alebo Magnum citrigue (3 l/ha )

V – Magnum calibre (20 l/ha)

VI – Magnum CO ( 10l/ha ) alebo Magnum citrigue (3 l/ha )

VII – Magnum CO (10 l/ha) + Magnum calibre (10 l/ha) alebo Magnum citrigue (3 l/ha ) + Magnum calibre (10 l/ha)

VIII – Magnum CO (10 l/ha) alebo Magnum citrigue (3 l/ha )

IX – Magnum calibre (10 l/ha)

Na problematickým miestach aplikujte vlhčiace činidlo špeciálnym aplikátorom , aby sa dané miesto riadne prevlhčilo.

SK UA RU