Poskytujeme tie najlepšie služby pre váš trávnik
Bulharská 35, 917 01 Trnava
033 53 40 301
SK UA RU

3rootAntraknóza (Colletotrichum graminicola)

Symptómy :

V začiatkoch sa príznaky prejavujú ako bledé škvrny individuálne rozmiestnené v trávniku. Niekedy nie je jasný prechod medzi poškodeným a zdravým rastlinným pletivom. Ďalší rozvoj závisí od teploty a vlhkosti prostredia. Pri teplotách do 20 º C sa objavujú škvrny menšieho rozsahu ( o priemere 1-3 cm ) a spodné listy resp. báza listov sa sfarbuje do žlto-oranžovo-červena. Rastliny sa ľahko vyťahujú z pôdy a na odumretých zvyškoch možno pozorovať tmavé mycélium a čierne acervuly. Rastliny nemusia uhynúť, iba sa oslabí celý porast. Pri teplotách nad 25 º C sa objavujú škvrny väčšieho rozsahu ,sfarbené do žlto oranžova. Sfarbujú sa celé listy, nielen spodné časti. Choroba napadá aj korene, rastliny odumierajú a zostávajú prázdne miesta. V trávniku vznikajú prázdne miesta po odumretých rastlinách.

Rizikové faktory :

Nadbytok organickej hmoty, nevyrovnaná výživa . Náchylné na antraknózu sú hlavne odrody lipnice lúčnej. Vývoj a šírenie : Pôvodca choroby prečká vo forme mycélia v infikovanej trávnej hmote. Za priaznivých podmienok čo je vysoká vzdušná vlhkosť a vlhké počasie , dochádza k rozvoju huby a jej rozšíreniu na zdravé časti trávnika.

Ochrana :

Nakoľko pôvodca napadá hlavne oslabené rastliny , preventívne opatrenia spočívajú v dobrom výživovom programe , pravidelnom kosení a prevzdušňovaní , pravidelnom odstraňovaní plste ako zdroja nákazy. V mieste pravidelného napadnutia chorobou, pravidelne prevzdušňujte.
V prípade silného napadnutia ošetriť fungicídom s účinnou látkou mancozeb , propiconazole, azoxystrobin, triadimefon , fenarimol, trifloxystrobin, myclobutanil. V prípade silného napadnutia urobiť dosev prázdnych miest.

SK UA RU