Poskytujeme tie najlepšie služby pre váš trávnik
Bulharská 35, 917 01 Trnava
033 53 40 301
SK UA RU

Analýza vody

Nemenej dôležité ako analýzy pôdy je aj analýza závlahovej vody, hlavne pokiaľ je trávnik intenzívne a takmer každodenne zavlažovaný. Pokiaľ v analýzach vody boli zistené absolutne nevyhovujúce parametre , je vhodné uvažovať a zmene zdroja závlahy.

Parametre závlahovej vody určuje na Slovensku norma STN 75 7143.
V priloženej tabulke sú vybrané ukazovetele , na ktoré by sa treba zamerať pokiaľ davate robiť analýzu vody. Pre porovnanieje v tabuľke uvedený obsah vybraných ukazovateľov podľa odporúčaní firmy Scotts , jedneho z najväčších dodávateľov a odborníkov na hnojivá a chemizmus v pôde. Najdôležitejší parameter , ktorý si je treba všimnúť je pH vody.

analyza-vody-300x200

SK UA RU