Poskytujeme tie najlepšie služby pre váš trávnik
Bulharská 35, 917 01 Trnava
033 53 40 301
SK UA RU

Aerifikácia trávnika

Aerifikácia - prevzdušnenie trávnika

Čo je to : uvoľnenie zhutnenia v koreňovej zóne, odstránenie zhutneného materiálu (a nahradenie top dressingom).

V utlačenej pôde sa znižuje sa množstvo pôdnych pórov , obmedzuje sa prístup vzduchu ku koreňom - rastliny prestávajú rásť.

Cieľ: - umožnenie „ dýchania koreňovej zóny" - zvýšiť prístup vzduchu ku koreňom

Vytvorenie pevného koreňového systému - lepšie odoláva stresom.

Z hľadiská optimálneho rastu trávnika, hádam najdôležitejšie je zabezpečiť v pôde vyrovnaný pomer vzduchu a vody. Voda sa dá relatívne ľahko regulovať závlahovým a drenážnym systémom, omnoho zložitejšie je regulovať v koreňovej zóne dostatok vzduchu. Obsah kyslíka v pôde je kľúčom k zdravému rastu a vývinu koreňov a tým aj nadzemnej hmoty, k eliminácii rozvoja chorôb.

Aerifikácia sa vykonáva dvomi základnými spôsobmi:

- plnými hrotmi - pôdny profil sa poprepichuje a do pôdy sa dostáva vzduch.

- dutými hrotmi - tzv. HOLLOW CORING - z pôdy vyberieme tzv. "štuple", ktoré sa môžu nechať voľne na ploche , alebo hlavne v prípade ílovitej pôdy , pozberať .

Do otvorov po aerifikácii je optimálne zapracovať kremičitý piesok ( viď. pieskovanie) alebo inýc vhodný inertný materiál , čím je zabezpečený neustály prísun vzduchu resp. prienik vody k drenáži.

Aerifikáciu je optimálne vykonávať pri trávnikoch starších ako 2 roky 1 krát ročne a pri trávnikoch starších ako 5 rokov aspoň 2 krát ročne, podľa potreby aj viac.

Optimálnym obdobím pre aerifikáciu je jar (marec/apríl) alebo neskoré leto až jeseň (druhá polovica augusta/prvá polovica októbra).

Easy-core 108 Aerifikátor

-možnosť použitia plných alebo dutých hrotov

-hĺbka vniknutia do pôdneho profilu až 7cm

Maredo -Aerifikátor

-hnacá jednotka maredo s vymeniteľnými kazetami (aerifikátor, dosievačka, vibračný valec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SK UA RU