• vypracovanie projektu na zavlažovanie plochy 2 hektáre
  • montáž čerpacej techniky 
  • montáž potrubia na distribúciu vody na dané polia
  • osadenie zavlažovacieho vozíka