Easy-core 108 Aerifikátor

-možnosť použitia plných alebo dutých hrotov

-hĺbka vniknutia do pôdneho profilu až 7cm