Puma Extra

Veľmi účinný herbicíd na ničenie burín v trávnikoch kde aj iné herbicídy nefungujú, je účinný aj pri burine Ježatka kuria noha ktorá sa často vyskytuje v trávnikoch a nedá sa bežnými herbicídmi určenými do trávnika zničiť.

  • Ježatka kuria noha

 

Postrekový herbicíd určený na ničenie ježatky kuriej, ovsa hluchého, metličky obyčajnej, psiarky roľnej a ďalších jednoročných jednoklíčnolistových burín v pšenici, jačmeni jarnom, raži a tritikale.

Účinná látka: 69 g/l fenoxaprop-P-ethyl 69 g/l + 75 g/l mefenpyr-diethyl 75 g/l
Balenie: 5 ltr
Dávkovanie: 0,8-1 ltr/ha

 

Spektrum účinnosti

Ovos hluchý, ježatka kuria noha, metlička obyčajná, psiarka roľná, a niektoré ďalšie jednoročné jednoklíčnolistové buriny. Nepoškodzuje kultúrne druhy tráv. Neničí lipnicu ročnú.

V prípade Vášho záujmu, nás môžete kontaktovať tu.