Vysoké a nízke pH má za následok viazanie živín v pôde a ich nedostupnosť pre rastliny, preto pH pôdy je treba kontrolovať a v rámci možností upravovať.
Zmena pH je ovšem veľmi pomalá a účinná iba vtedy ak sa látky používané na úpravu pH dostanú do styku s pôdou ( aplikácia na povrch je veľmi málo účinná).

Optimálne pH pre trávnik je 5,8-6,5.

Na zníženie pH sa používa elementárna síra príp. hnojivá s vyšším obsahom síry a fyziologicky kyslé hnojivá ( napr. síran amónny).

Elementárna síra obsahuje 95 % síry. Síra v tomto prípade nieje hnojivo , ale prostriedok na zníženie pH.
Maximálna účinnosť je zabezpečená ak sa aplikuje po aerifikácii príp. po vertikutácii, t.j. keď je zabezpečený styk s pôdnymi časticami.

Balenie : 25 kg
Dávkovanie : 7-10 gr/m2