Poskytujeme tie najlepšie služby pre váš trávnik
Bulharská 35, 917 01 Trnava
033 53 40 301
SK UA RU

Zakladanie trávnika – výsevom, mačinovaním alebo hydroosevom?

V súčasnosti existujú tri základné spôsoby zakladania trávneho porastu – výsev, mačinovanie (pokládka vypestovaného trávneho koberca) a hydroosev. Každá z týchto metód má svoje výhody a nevýhody a preto je výber závislý predovšetkým na majiteľovi pozemku.

Napriek tomu, akým spôsobom bude trávnik zakladaný je potrebná vyhovujúcapríprava pôdy. Najlepším základom pre krásny a zdravý trávnik sú stredne ľahké piesočnaté pôdy s priemerným zastúpením ornice. Vlastnosti ťažkých pôd môžeme zlepšiť pridaním optimálneho množstva piesku alebo organickej hmoty, kompostu alebo záhradného substrátu. Pôda by mala byť zbavená koreňov, kameňov a skál a mal by byť bez veľkých hrúd. V prípade, že je pôda pripravená (do hĺbky 15 -20 cm) musí byť jej povrch urovnaný a dostatočne zhutnený. Ideálne je pripravenú pôdu pohnojiť. Na takto pripravenej pôde môžeme zakladať trávnik podľa zvolenej metódy.

grass-seed-1

Vysievanie trávnika

Hlavnou výhodou trávnika zakladaného výsevom sú nízke náklady. Nevýhodou tohto spôsobu je skutočnosť, že vysievaním môžeme trávnik zakladať iba v riadnom agrotechnickom termíne, ktorý je na jar a na jeseň.

Najlepším časom na výsev trávnika je na jar od apríla do začiatku júna. Na jar je pôda teplejšia a suchšia. Výhodou jesenného výsevu je, že rast burín je v tomto období pomalší. Teplota pôdy pri výseve by mala byť aspoň 8 ⁰C .

Pri zakladaní trávnika výsevom je veľmi dôležitý výber trávnej zmesi. Požadované množstvo trávnej zmesi na 1 m2 sa pohybuje v závislosti od druhu a zloženia v rozmedzí 15 – 30 g/m2. Doba klíčenia jednotlivých trávnych druhov je odlišná (7-30dní).

Vysiaty trávnik je dôležité dostatočne zavlažovať. Vhodné je striekanie vody v podobe sprchy, aby príliš silný prúd vody semená nevymyl. Najvhodnejším časom pre zavlažovanie je večer – voda sa vyparuje oveľa pomalšie a teplotný rozdiel medzi vodou a vzduchom nie je taký výrazný. Rozhodne nie je vhodné zavlažovanie počas horúceho popoludnia.

Ak je počasie dostatočne teplé a vlhké, semená začnú klíčiť za pár dní – v závislosti od trávnej zmesi. Je dôležité v priebehu prvých dvoch týždňoch klíčenia trávnika zabezpečovanie jednotnej a dostatočnej vlhkosti pôdy, inak by sa mohlo stať, že rastliny nevzklíčia.

Ak ste pôdu nehnojili pred siatím trávnika je potrebné porast pohnojiť.

štartovacím hnojivom. Prvé kosenie trávnika vykonávame pri výške 10 – 12 cm a výška rezu by nemala klesnúť pod 6-7 cm.

Starostlivosť o trávnik založený výsevom je rovnaká ako u trávnikov vytvorených inými metódami.

Nezabudnite na kosenie trávnika

Trávne koberce – rolované trávniky

roll_lawn

Výhodou tohto spôsobu zakladania trávneho porastu je, že trávnik môže byť zakladaný počas celého vegetačného obdobia, až kým teplota neklesne pod nulu. Negatívnou stránkou tejto metódy sú vyššie obstarávacie náklady a fakt, že trávnik si po založení vyžaduje okamžitú starostlivosť.

Príprava pôdy pred založením je veľmi podobná ako pri siatí trávnika. Vhodné je ak vrchnú vrstvu pôdy obohatíme o hydratačný prostriedok, ktorý zabráni vysychaniu koreňov. Veľmi suchá pôda by mala byť dostatočne zavlažená 24 hodín pred pokládkou trávnika. Zavlažovanie je veľmi dôležité po založení trávnik – zavlažovať treba intenzívne a každodenne. Ak je pôda dostatočne vlhká, bude všetko vlaha absorbovaná rastúcim trávnikom.

Trávny koberec je produkt, ktorý podlieha rýchlemu poškodeniu. Ak sa nachádza v podmienkach nad 15 ⁰C , spúšťa sa rozkladný proces. Z tohto dôvodu je dôležité trávnik klásť čo najskôr po zrezaní a prevoze. Kusy trávnika, ktoré budete klásť najneskôr by sa mali nachádzať na mieste chránenom pred priamym slnečným žiarením, aby sa znížila možnosť jeho vysušovania a ohrievania. Ak sú rolky trávnika suché, je potrebné ich zľahka pokropiť.

Lawn_sodding_1

Položenie trávneho koberca

Okraje trávneho koberca môžeme prispôsobovať a orezávať podľa potreby nožom alebo rýľom. Po položení trávnika nie je vhodné klásť na trávnik ťažké predmety. Trávnik rýchlo zakoreňuje, ihneď po styku pôdy a koreňového systému. Po položení je vhodné prevalcovanie trávnika a jeho okamžité zaliatie.

Zavlažovanie trávnika je jedna z najdôležitejších činností . Intenzita zavlažovania závisí od teploty a poveternostných podmienok. Odporúča sa 15 – 20 mm vody každé dva alebo tri dni a postupne zvyšovať interval medzi dňami až kým sa porast úplne nezapojí. Nezabudnite, že pôda musí byť dostatočne vlhká po celú dobu rastu trávnika až kým nevytvorí súvislú trávnatú plochu.

Po položení trávnika je vhodné vyplniť medzery medzi jednotlivými pásmi vyplniť vrstvou hnojiva zmiešaného s pieskom. Môže sa taktiež použiť zaťahovacia sieť a trávnik zapieskovať. Zvyčajne do 10 dní sú viditeľné nové biele korienky – ak to tak nie je skontrolujte, či je pôda dostatočne vlhká. Mačine, ktorá bola položená v tieni môžu korene rásť veľmi pomaly alebo vôbec – preto sa neodporúča pokladať trávny koberec na zatienené stanovištia.

Kosenie vykonávame obvyklým spôsobom – výška 3 – 5 cm. Rez trávnika vykonávame vo vegetačnom období, t.j. od apríl/máj do august/september. Tri týždne po založení trávnika sa odporúča aplikácia 2-3 kg hnojiva s obsahom NPK (16-4-12), t.j. 16% dusíka, 4% fosforu a 12% draslíka na 100 m2. Hnojiť môžeme po 6 – 8 týždňoch od založenia.

Hydroosev

Hydroosev – je metóda výsevu trávnika, ktorá sa vykonáva špeciálnymi strojmi, ktoré zmes nastrekujú na osievanú plochu. Zmes, ktorou sa vysieva, obsahuje osivo, hnojivo a biologický tmeliaci materiál, ktorý udržuje osivá na povrchu pôdy. Do zmesi sa zvyčajne pridáva farbivo pre presné určenie osiatej plochy. Hydroosev bol po prvýkrát predstavený v USA v roku 1950 ako najekonomickejšie riešenie výsevu pozdĺž diaľnic.

Hydroosev má široké uplatnenie – zakladanie trávnikov na súkromných pozemkoch, svahoch, okrajoch priehrad, golfových ihriskách, pri budovaní parkov, rekultiváciách pozemkov, pri výstavbe športovísk, na letiskách a obnove porastov po požiaroch alebo ťažobnej činnosti.

Výhodou hydroosevu je rýchlejšia aplikácia, rovnomerné rozloženie osiva a hnojiva, tvorba hustejšieho porastu, vysievanie aj na ťažko prístupných miestach a zníženie pôdnej erózie. Zastúpenie jednotlivých zložiek v zmesi pre hydroosev závisí od stanovištných podmienok a účelu využitia trávnika. Hydroosev sa môže vykonávať počas celého roka.

Hnojivá, ktoré sa do zmesi pridávajú, umožňujú rýchly rozvoj životaschopného koreňového systému, poskytujú potrebné živiny po dobu 10 týždňov. Je potrebné mať na pamäti, že hnojivá nenahrádzajú pôdu, ale ju vylepšujú. Ak je pôda nekvalitná, je potrebné pridať organickú hmotu.

Hydroosev nie je magický spôsob vysievania bez zváženia, aké trávne osivo treba použiť. Takže je dôležité zohľadniť výber osiva. Vyberte typ osiva, ktorý berie do úvahy faktory, ako napríklad zloženie pôdy, pH pôdy, teplotné podmienky, klimatické podmienky, obsah solí, živín, nečistôt.

Gidroposev

Zhrnutie

Voľba metódy zakladania trávnika závisí v značnej miere od toho, koľko času chceme venovať rastúcemu trávniku. Niektorí ľudia chcú mať ihneď po založení trávnika zelenú plochu, pre iných ľudí je trávnik záľuba. V každom prípade zlaté pravidlo je že: ,,zdravý a zelený trávnik je možné dosiahnuť len kvalitným založením a intenzívnou starostlivosťou o trávnik.

SK UA RU